top of page

Samenkomsten en activiteiten

Ons verlangen is om Christus te weerspiegelen in ons leven. Om samen Jezus na te volgen. Hem als Heer over ons leven te erkennen. Hem te verwachten, die ons redt van de toekomende toorn.
Samenkomsten

Op zondag hebben we doorgaans twee samenkomsten:

 

Zo. 10.00 uur: Eredienst met broodbreking
Zo. 12.00 uur: Woorddienst

 

In de eredienst staat de Tafel van de Heer centraal  (Avondmaal). We danken Hem voor zijn volbrachte werk op het kruis van Golgotha. Dit doen we door Hem samen te danken, te loven en te prijzen door middel van gebed en zang. Ook wordt er wel een kort woord gesproken en uit de bijbel voorgelezen.

 

Om 10.45u is er zondagschool voor de kleintjes.

 

In de woorddienst komen we samen om te horen wat God tot ons te zeggen heeft vanuit zijn woord door middel van een of meerdere sprekers. Dit kan tot opbouwing, vermaning of vertroosting zijn. We willen ons uitstrekken naar het goede woord op het juiste moment.

 

Beide diensten duren circa 1,5 uur.

 

Afwijkende tijden (samenkomsten aan elkaar in verband met vakantie)

Gebedsdienst en bijbelstudie

Op woensdag zoeken we elkaar weer op om samen te bidden en Gods woord te openen.

 

Wo. 19.30 uur: Gebedsdienst
Wo. 20.45 uur: Bijbelstudie

 

Iedere woensdagavond komen we als broeders en zusters samen om  te bidden. Gods woord roept ons op om te volharden in het gebed (Ko4:2). We zijn van God afhankelijk en willen dit graag uitspreken: we bidden voor elkaar, voor hen die we ondersteunen, voor de vervolgde kerk, voor onze overheid. Ook danken wij de Heer voor zijn liefde en zorg, wijsheid en kracht.

 

Na een korte pauze bespreken we een gedeelte uit een vooraf gekozen bijbelboek onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers.

 

We bevragen het te lezen gedeelte en elkaar:

- Wat staat er (niet)?

- Wat betekent het (ook voor de toenmalige

   lezers/hoorders)?

- Hoe is de samenhang met andere

  schriftgedeelten die over soortgelijke zaken

  gaan?

- Hoe kunnen wij dit nu toepassen?

 

Zondagschool e.d.

Op verschillende momenten in de week wordt er wat ondernomen voor de kinderen en jongeren. Ook zijn we actief in de wijk door middel van een kinder- en tienerclub.

 

Zo. 10.45u: zondagschool -10

Zo. 12.00u: bijbelklas 10+

Zo. 12.00u: bijbelclub 16+

Vr.  18.45u: kinderclub

Vr.  20.00u: tienerclub

 

 

"Terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof" (Hb12:2)

bottom of page