top of page

Stichting "Febe" - Lokaal en ondersteuning

 

Stichting "Febe" - Lokaal en ondersteuning staat geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

 

Bestuurssamenstelling

M.S. van Heyst-Evenblij, voorzitter

B.H. Evenblij, secretaris

C. Spoor, penningmeester

R. Span, bestuurslid

D. Evenblij-Caspari, bestuurslid

 

RSIN/fiscaal nummer ANBI

804892246
 

Postadres

Stichting "Febe" - Lokaal en ondersteuning

Ansfridusstraat 4

3078 WD Rotterdam

Mail

 

Beleidsplan en doelstellingen van de ANBI

 

Beleid ten aanzien van beloning Bestuurders

Stichting Febe sluit beloning aan haar bestuurders uit. Wel wordt eventueel vergoeding voor gemaakte onkosten verstrekt na goedkeuring door het bestuur.

 

Financiële Verantwoording

Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2013

jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015 (actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten)

 

"Terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof" (Hb12:2)

bottom of page